TOY mukana Heurekan opeillassa 1.12.2022

1.12.2022

Tiedeopetusyhdistyksen toiminnallisessa työpajassa esittelimme Heurekan koordinoimaan ESERO-hankkeeseen tuotettua avaruusaiheista materiaalia. Sisältö on rakennettu tutkivan oppimisen menetelmän mukaisesti niin, että se mukautuu usealle ikätasolle.

Voit tutustua (ja ladata) materiaalin itsellesi Heurekan Tutkimusmatka avaruuteen -materiaalipankista tai TOYn Tutkimusmatka alkaa! -sivulta. TOYn sivuilta löydät lisämateriaalia toiminnallisen työpajan toteuttamista ajatellen.


Photo by Abed Ismail on Unsplash