Oppilaskeskeisyys tutkivan oppimisen opetustuokioissa

18.2.2022

Photo by Azzedine Rouichi on Unsplash⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Oppilaskeskeisyys luonnontieteiden tutkivan oppimisen opetustuokioissa opettajien kertomana

Artikkeli opetustuokioiden oppilaskeskeisyydestä on julkaistu sarjassa Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja: Ainedidaktisia tutkimuksia 20, Aineenopetus ja aiheenopetus

Tutkimusartikkelissa  tarkastellaan oppilaskeskeisyyttä luonnontieteiden tutkivan oppimisen opetustuokioissa opettajien kertomana. Artikkeli perustuu MAOL ry:n TOY: n yhteistyössä toteutettuun tutkivan oppimisen kaikkien asteiden opettajien koulutukseen ja materiaaliin.

Abstraktista: ”Tutkimuksen perusteella eri ikäluokkien opetuksessa, etenkin yläkoulussa, tarvittaisiin oppilaiden kaikenlaista aktivointia tutkimuksellisuuden prosessin aikana.”

Merike Keslerin ja Pirkko Kärnän artikkeli Oppilaskeskeisyys luonnontieteiden tutkivan oppimisen opetustuokioissa opettajien kertomana on julkaistu Ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisussa, joka on saatavissa osoitteesta http://hdl.handle.net/10138/340235

Meriken ja Pirkon artikkelin voit ladata alapuolelta.